Sırbistan Ile Imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşması'nın Yürürlüge Girmesi

Zagreb Büyükelçiliği 03.12.2010

1. Belgrad'ta 12 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma" 9 Ağustos Eylül 2010 tarih ve 2010/836 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 2 Ekim 2010 tarih ve 27717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Yürürlüğe giriş işlemlerinin karşılıklı olarak tamamlanan Anlaşmanın uygulanmasına 3 Aralık 2010 tarihinde başlanacaktır.


2. Anlaşma uyarınca, her iki Tarafın geçerli umuma mahsus ve resmi (diplomatik, hizmet, resmi ve hususi) pasaport, denizadamı cüzdanı, uçak mürettebatı için seyahat belgesi, geçici pasaport (Türk vatandaşlarına düzenlenen) ve seyahat belgesi hamili vatandaşları diğer Taraf ülkesinde, ilk giriş tarihinden itibaren, her altı ay içinde doksan günü aşmayan bir süre için kalmak veya bu ülkeden transit geçmek için vize alma yükümlülüğünden muaf kılınmışlardır.

Anlaşma, her iki Tarafın tren, kamyon ve otobüs sürücüleri ile yardımcıları, tren ve lokomotif, sivil uçak ile gemi mürettebatı gibi uluslararası yolcu ve mal nakliyesi yapan vatandaşlarının, her altı ay içinde doksan günü aşmamak kaydıyla, birbirlerinin ülkelerine yapacakları seyahatlerinde (transit geçişler dahil olama üzere) vizeden muaf olmalarını hükme bağlamaktadır.

3. Sırbistan vatandaşlarına uygulanacak yeni vize rejiminin esasları aşağıda kayıtlıdır:

a) Geçerli umuma mahsus, diplomatik, hizmet ve resmi pasaport, denizadamı cüzdanı, uçak mürettebatı için seyahat belgesi hamili Sırbistan vatandaşları ülkemize yapacakları seyahatlerinde veya transit geçişlerinde toplam ikamet süresi, ilk giriş tarihinden itibaren, her altı ay içerisinde doksan günü aşmamak kaydı ile vizeden muaftırlar.


b) Ülkemize uzun süreli ikamet (doksan günü aşan süreler), çalışma, eğitim, öğretim, aile birleşimi, bilimsel araştırma, montaj-bakım-onarım gibi amaçlarla ülkemize seyahat etmek isteyen Sırbistan vatandaşları dış temsilciliklerimizden istizan sonucu alınacak „özel meşruhatlı vize“ye tabidirler.

c) Tren, kamyon ve otobüs sürücüleri ile yardımcıları, tren ve lokomotif, sivil uçak ile gemi mürettebatı gibi uluslararası yolcu ve mal nakliyesi yapan Sırbistan vatandaşları ülkemize yapacakları seyahatlerinde veya transit geçişlerinde toplam ikamet süresi, ilk giriş tarihinden itibaren, her altı ay içerisinde doksan günü aşmamak kaydı ile vizeden muaftırlar.

d) Gemi Adamı Cüzdanı ile ICAO standartlarında düzenlenen Seyahat Belgesi hamili Sırbistan vatandaşları, vize muafiyeti süresince, Türkiye’ye yapacakları seyahatleri ve transit geçişlerinde pasaportları yerine bu belgeleri kullanabilirler.

e)Türkiye’de akredite diplomatik, konsolosluk veya uluslararası örgütler nezdindeki temsilciliklere atanan diplomatik ve resmi pasaport hamili Sırbistan vatandaşları, görevleri müddetince, Türkiye’ye yapacakları giriş-çıkışlar ve transit geçişlerde vize almaktan muaftırlar. Yukarıda bahsigeçen vize muafiyeti düzenlemesi, geçerli diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport hamillerinin aile fertlerini de kapsamaktadır.


f) Son altı ay içerisinde toplam 90 günlük kalış süresini doldurup, Türkiye’den ayrılan ve Türkiye’ye tekrar gelmek isteyen Sırbistan vatandaşları ancak 6 aylık sürenin bitiminde, vize muafiyetinden istifadeyle Türkiye’ye tekrar girebilirler.


Son altı ay içerisinde toplam 90 günlük kalış süresini doldurduğu halde, vize muafiyetine konu 6 aylık süre dolmadan Türkiye’ye gelmek isteyen Sırbistan vatandaşları dış temsilciliklerimizden „özel meşruhatlı vize“ almak zorundadırlar. Bu kişilere ita edilecek vizeler istizana tabidir.

e) Vize muafiyeti uygulamasının başlayacağı tarihten önce dış temsilciliklerimizden aldıkları „iş“ ve „ticaret“ gibi uzun süreli müteaddit veya tek girişli vizelerle ülkemize gelen Sırbistan vatandaşlarına hudut kapılarımızda talepleri halinde mevcut vizelerine göre işlem yapılacak ve hamili oldukları pasaportlarının vize etiketinin bulunduğu sayfaya giriş kaşesi tatbik edilecektir.

Atatürk

Mustafa Babür Hızlan Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

1/1/2020 1/1/2020
1/6/2020 1/6/2020
4/13/2020 4/13/2020
5/1/2020 5/1/2020
5/30/2020 5/30/2020
6/11/2020 6/11/2020
6/22/2020 6/22/2020
8/5/2020 8/5/2020
8/15/2020 8/15/2020
10/29/2020 10/29/2020
11/1/2020 11/1/2020
11/18/2020 11/18/2020
12/25/2020 12/25/2020
12/26/2020 12/26/2020