Kasim 2011 Celp Döneminde Silahaltina Alinacak Er Statüsündeki Yükümlülere Trt Duyurusu.

Zagreb Büyükelçiliği 03.11.2011

1. Kasım 2011 er celp döneminde silâh altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Kasım 2011 er celbi 1’inci grupta sevke tâbi yükümlülerin 21-24 kasım 2011, 2’nci grupta sevke tâbi olanların 04-06 ocak 2012 tarihleri arasında sevkleri yapılacaktır.

 3. Kasım 2011 er celp döneminde;

    a. 1991 doğumlu ve bunlarla işleme tâbi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi kasım 2011 olanlar,

     b. Celp dönemi kasım 2011 olmadığı halde, kasım 2011 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

     c. Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden, kasım 2011 er celp döneminde sevke tâbi olanlar,

       ç. 1111 sayılı askerlik kanununun 86 ve 89’uncu maddelerine tâbi iken aynı kanunun 36’ncı maddesi gereğince ertelemeleri yapılan ve ertelemeleri 31 aralık 2011 tarihinde sona erecek yükümlüler  02 ocak 2012 tarihinde sevk işlemine tabi tutulacaklardır.

4.  Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri eğitim merkezlerini 03 kasım 2011 tarihinden itibaren e-devlet kapısı üzerinden www.turkiye.gov.tr  adresinden öğrenebileceklerdir.

 5. Kasım 2011 er celp döneminde sevke tâbi yükümlülerin isim listeleri, 03 kasım 2011 tarihinden itibaren askerlik şubelerinde ilan edilecektir.

 6. Yükümlüler sevk işlemlerini yaptırmak için; nüfus cüzdanları ile birlikte 03 kasım 2011 tarihinden itibaren askerlik şubelerine başvurarak sevk evrakını alabileceklerdir.

7.  Kasım 2011 er celbi 1’inci grupta sevke tâbi olanlardan 24 kasım 2011 dahil, 2’nci grupta sevke tâbi olanlardan 06 ocak 2012 dahil, 02 ocak 2012 tarihinde sevke tâbi olanlardan aynı gün askerlik şubelerine müracaat ederek sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tâbi tutulacaklardır.

 8.  Ayrıntılı bilgi  www.asal.msb.gov.tr internet adresinde ve TRT teletekst sayfalarında yer almaktadır.

 9. 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

Atatürk

Mustafa Babür Hızlan Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

1/1/2020 1/1/2020
1/6/2020 1/6/2020
4/13/2020 4/13/2020
5/1/2020 5/1/2020
5/30/2020 5/30/2020
6/11/2020 6/11/2020
6/22/2020 6/22/2020
8/5/2020 8/5/2020
8/15/2020 8/15/2020
10/29/2020 10/29/2020
11/1/2020 11/1/2020
11/18/2020 11/18/2020
12/25/2020 12/25/2020
12/26/2020 12/26/2020