Sayın Büyükelçinin 10 Kasım Konuşması

Zagreb Büyükelçiliği 11.11.2011
Büyükelçi Burak ÖZÜGERGİN’in 10 Kasım 2011 Tarihinde Büyükelçilik’te Düzenlenen Atatürk’ü Anma Töreni’nde Yaptığı Konuşma
10.11.2011Burak Özügergin, BüyükelçiZagreb BE
Bugün 10 Kasım.
Anavatanımızda ve dünyanın dört bir yanında, Türk ulusu olarak milli benliğimizin en anlamlı yıldönümlerinden birisini yine birlikte idrak etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz.
Bugün 10 Kasım. Bağımsızlık savaşımızın önderi, ulusumuzun kurtarıcısı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Yüce Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 73. yılında, yüksek anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.
Aslında yaptığımız sadece bir an duraklamaktan ibarettir. Çünkü Atamızı hatırlamak için 10 Kasım’lara ihtiyacımız bulunmamaktadır.
Tarih şüphesiz büyük liderler görmüştür. Ancak bu liderlerin çok azı yılların amansız akışının kaçınılmaz nankörlüğüne karşı koyabilmişlerdir. Pek azı tarih sayfalarından sıyrılarak bugüne kadar gelebilmişlerdir. Neredeyse hiçbiri uluslarının dinmeyen sevdasına mazhar olabilmişlerdir. Oysa Mustafa Kemal 73 sene önce, yine bir Perşembe günü bu dünyadan göç ettiği vakit olduğu gibi bugün de Türk ulusunun ortak hafızasında dimdik, gururlu, onurlu, karşısında durmaktadır. Çünkü sadece büyük liderlerle ölümsüz liderler arasındaki fark, Atatürk gibi ebedi liderlerin geleceğe taşıdıkları memleketleri de ölümsüz kılmalarıdır.
Mustafa Kemal, sadece dönemin parçalayıcı dış güçlerine karşı değil, kendi evimizde cehalete ve geri kalmışlığa karşı tarihin gördüğü en büyük zaferlerden birini kazandı. Ancak bu savaş bitmedi. Bitmez de. Bu savaşta erkek kadın genç yaşlı hepimiz Ata’nın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü artık sadece çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak yetmez. Biz kendimiz uygarlığın, özgürlüğün meşalesini taşımalıyız. Başı dardaki ulusların bakışlarını çevirdiği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeliyiz.
Biz sahip olduğumuz değerlerin farkındayız. Her geçen gün daha iyiye, daha aydınlığa ulaşmak yolundaki azmimizi koruyoruz. Bugünlere kolay gelmedik. Aradan nice 10 Kasım’lar geçti. Ama Atatürk ve arkadaşlarının yorgun ve bitkin bir ulusu arkalarında sürükleyerek yarattıkları ülkemizin kıymetini iyi biliyoruz. Cumhuriyet'i birlik ve beraberlik içinde ısrarla sahiplenmeye devam edeceğiz.
Mustafa Kemal Türk milleti olarak bize hep güvendi. Güvenine layık olmaya çalışacağız. Huzur içinde

Mustafa Babür Hızlan Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

1/1/2020 1/1/2020
1/6/2020 1/6/2020
4/13/2020 4/13/2020
5/1/2020 5/1/2020
5/30/2020 5/30/2020
6/11/2020 6/11/2020
6/22/2020 6/22/2020
8/5/2020 8/5/2020
8/15/2020 8/15/2020
10/29/2020 10/29/2020
11/1/2020 11/1/2020
11/18/2020 11/18/2020
12/25/2020 12/25/2020
12/26/2020 12/26/2020