Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Değişiklik

Zagreb Büyükelçiliği 12.10.2012
22.09.2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3735 sayılı Bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarı ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar.     http://www.resmigazete.gov.tr/2012/09/20120922.htm

Atatürk

Mustafa Babür Hızlan Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

1/1/2020 1/1/2020
1/6/2020 1/6/2020
4/13/2020 4/13/2020
5/1/2020 5/1/2020
5/30/2020 5/30/2020
6/11/2020 6/11/2020
6/22/2020 6/22/2020
8/5/2020 8/5/2020
8/15/2020 8/15/2020
10/29/2020 10/29/2020
11/1/2020 11/1/2020
11/18/2020 11/18/2020
12/25/2020 12/25/2020
12/26/2020 12/26/2020