Gazze Yardım Kampanyası

Zagreb Büyükelçiliği 25.07.2014

Başbakanlık tarafından Filisin'e yönelik başlatılan
yardım kampanyasına ilişkin 2014/12 sayılı Başbakanlık genelgesinin metni
ekte sunulmuştur:

Related Documents

2014-12 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ.pdf

Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

1/1/2020 1/1/2020
1/6/2020 1/6/2020
4/13/2020 4/13/2020
5/1/2020 5/1/2020
5/30/2020 5/30/2020
6/11/2020 6/11/2020
6/22/2020 6/22/2020
8/5/2020 8/5/2020
8/15/2020 8/15/2020
10/29/2020 10/29/2020
11/1/2020 11/1/2020
11/18/2020 11/18/2020
12/25/2020 12/25/2020
12/26/2020 12/26/2020