Hırvatistan’a Seyahat Edecek Vatandaşlarımızın Tabi Olduğu Vize Uygulamalarına Ilişkin Duyuru

Zagreb Büyükelçiliği 25.07.2014

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 günü aşmamak kaydıyla, Hırvatistan’a yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hırvatistan’a giriş ve 180 gün içinde 90 günü aşmayan kalışlarda vize yerine geçerli sayılan belgeler ise aşağıda sunulmaktadır:

- Tüm Schengen bölgesi için geçerli iki veya çok girişli C tipi vize,

- Schengen ülkelerinden biri veya daha fazlası tarafından tanınmayan bir seyahat belgesi hamili kişi için ita edilmiş, sözkonusu ülkeyi tanıyan bir üye devletin ülkesinde geçerli kabul edilen iki veya çok girişli “sınırlı ülke geçerliliği” (Limited Territorial Validity) bulunan vize,

- 3 ayı geçen kalışlar için bir Schengen ülkesi tarafından ita edilen uzun süreli D tipi vize

- Bir Schengen ülkesi tarafından verilen oturum izni,

- 565/2014/EU sayılı AB kararının III. Maddesi ile I. Ek’inde sıralanan, iki veya çok girişli Bulgaristan vizesi ile oturma izinleri,

- 565/2014/EU sayılı AB kararının V. Maddesi ile IV. Ek’inde sıralanan, iki veya çok girişli Romanya vizesi ile oturma izinleri.


Atatürk

Mustafa Babür Hızlan Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

1/1/2020 1/1/2020
1/6/2020 1/6/2020
4/13/2020 4/13/2020
5/1/2020 5/1/2020
5/30/2020 5/30/2020
6/11/2020 6/11/2020
6/22/2020 6/22/2020
8/5/2020 8/5/2020
8/15/2020 8/15/2020
10/29/2020 10/29/2020
11/1/2020 11/1/2020
11/18/2020 11/18/2020
12/25/2020 12/25/2020
12/26/2020 12/26/2020