Tekst O Predstavljanju Ispita Poznavanja Turskog Jezika (tys)

Zagreb Büyükelçiliği 16.12.2015

Ispit poznavanja turskog jezika je ispit kojeg provodi Ispitni centar Instituta Yunus Emre sukladno Tekstu Zajedničkog okvira za podučavanje europskih jezika, kako bi se izmjerilo poznavanje jezika osoba koji uče turski jezik kao strani ili kao materinji jezik s ciljem potpore politikama koje olakšavaju primanje stranih studenata.

Uz porast interesa stranih studenata za Tursku, Ispit poznavanja turskog jezika ima važno značenje i s aspekta olakšavanja primanja stranih studenata te mogućnosti njihove pouzdanije procjene prilikom prijave za posao i školovanje.

Ispit poznavanja turskog jezika postat će međunarodno priznati standardni ispit,
a na taj način se želi standardizirati podučavanje turskog jezika u različitim institucijama u inozemstvu. Time se nastoje ukloniti razlike između pojedinih institucija u programu poučavanja, kao i stjecanju znanja polaznika tečaja jezika.

Ispit poznavanja turskog jezika provodi se tri puta godišnje (u siječnju, svibnju i rujnu) u dane i sate koje odredi Ispitni centar, a održavat će se u Institutu Yunus Emre, Turskim kulturnim centrima Yunus Emre (YETKM) i drugim insitucijama koje surađuju s Institutom. Sukladno zahtjevima koji dođu iz Turskih kulturnih centrara Yunus Emre, ispit se može provesti i izvan navedenih mjeseci.
U sklopu provođenja ispita, koji se po međunarodnom kriteriju počeo provoditi 25. svibnja 2013. godine te se trenutno provodi u pismenoj formi, a kasnije će se provoditi u elektronskoj formi (online), mjerit će se sposobnost čitanja, slušanja, pismenog i usmenog izražavanja kandidata koji polažu Ispit poznavanja turskog jezika.

Ispit se provodi u dva dijela. U prvom dijelu provodi se provjera čitanja, slušanja i pismenog izražavanja, a u drugome dijelu usmena provjera (samostalno usmeno izražavanje i uzajamna komunikacija). Prvi dio traje ukupno 165 minuta, od čega čitanje: 60 minuta, slušanje: 45, pismeno izražavanje: 60 minuta; drugi dio traje ukupno 15 minuta, od čega samostalno usmeno izražavanje: 5 minuta i uzajamna komunikacija: 10 minuta. Ukupno trajanje ispita je 180 minuta.

Pod uvjetom da iz svakog područja provjere ima uspješnost od najmanje 50 % (12.5 bodova), kandidat koji na ispitu postigne sveukupno 55-70 bodova, dobit će B2 Uvjerenje o poznavanju turskog jezika, kandidat koji postigne 71-88 bodova – C1 Uvjerenje dok će kandidat koji postigne 89-100 bodova dobiti C2 Uvjerenje.

Osobe koje imaju Uvjerenje o poznavanju turskog jezika imaju pravo školovanja u svim ustanovama u Turskoj bez obveze pohađanja pripremnog tečaja turskog jezika. Uvjerenje o poznavanju turskog jezika traži se također i od stranaca koji žele raditi kao vodiči ili prevoditelji.


Mustafa Babür Hızlan Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

1/1/2020 1/1/2020
1/6/2020 1/6/2020
4/13/2020 4/13/2020
5/1/2020 5/1/2020
5/30/2020 5/30/2020
6/11/2020 6/11/2020
6/22/2020 6/22/2020
8/5/2020 8/5/2020
8/15/2020 8/15/2020
10/29/2020 10/29/2020
11/1/2020 11/1/2020
11/18/2020 11/18/2020
12/25/2020 12/25/2020
12/26/2020 12/26/2020