‘zümrüd-ü Anka Müzikali’ Balkan Yolculuğuna Çıkıyor.

Zagreb Büyükelçiliği 08.11.2017

İlk gösterimi Haliç Kongre Merkezi’nde 5 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşmiş ve ardından Antalya’daki EXPO 2016’da 10 kez sahne almış ‘Zümrüd-ü Anka Müzikali’ Balkan Yolculuğuna çıkıyor. Cumhurbaşkanlığımız himayelerindeki müzikalin Balkan Turnesine, başta Başbakanlık, kültür ve dışişleri bakanlıklarımız, TRT olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İBB Medya A.Ş. gibi kurumların yanında Enstitümüz de destek vermektedir. Balkanlar’daki ilk durağı Yunanistan – Selanik ( 19 Kasım 2017) olacak müzikal sırasıyla Üsküp, Tiran, Saraybosna, Belgrad, Zagreb, Bükreş’e konuk olup son gösteri Sofya’da (03 Aralık 2017) gerçekleştirilecek ve Balkan yolculuğunu tamamlayacaktır.

TRT Genel Müdürlüğü Müzik Dairesi Başkanlığına bağlı koro, orkestra ve dans ekibi ile yeni nesil multimedya destekli bir gösteriden oluşan Zümrüd-ü Anka Müzikali Balkanlar Turnesini yaklaşık 45 kişi ile gerçekleştirilecek. Aynı sahnede birden fazla disiplinin iç içe geçtiği ve seyirciye keyifli dakikalar sunan Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Zümrüd-ü Anka Müzikali, bir medeniyet müzikali olup çok sesli

yaklaşımıyla, medeniyetimizin tüm dünyada bıraktığı ayak izlerini, çeşitli müzik, dans ve sahne sanatlarıyla gözler önüne sermektedir. Proje, ülkemizin sahip olduğu eşsiz doğal, tarihi ve kültürel değerleri, en önemli iletişim aracı olan sanat ile Balkan ülkelerinden başlayarak tüm dünyaya tanıtmak amacındadır.

Türkiye, gelişen ekonomisi, son on yılda gerçekleştirdiği çalışmalar ve jeopolitik

konumunun da önemiyle birlikte, dünya uygarlıklarının tarihini temelinde barındıran bir ülkedir. Binlerce yıl bu uygarlıklardan eser kalan çeşitli sosyo-kültürel yapılanmalar, adetler, değişik kültürler, ülkemizin hali hazırda sahip olduğu kültür hazinesini oluşturmaktadır. Medeniyetler beşiği olan Türkiye, tüm dünyada sadece ekonomik ve çevresel değişimleri ile değil tarihi ile de en önlerde yer almaktadır.

Türkiye; geçmişte yaşadığı iç ve dış politik tecrübeler ışığında, dünya barışına katkı sağlarken dünyada önemli bir ülke olarak da son yıllarda yerini tescillemiştir. Osmanlı Dönemi’nden bugüne uzanan tarihi geçmişi yanında aynı zamanda topraklarında kurulmuş olan binlerce yıllık medeniyetlerin getirdiği tarihi ve kültürel yapıyı da temelinde barındırmaktadır. Tüm bu birleşimler, ülkemizin 2023 yılında gelmek istediği noktaya daha da güçlenerek ulaşmasına vesile olacaktır. Ata yurttan ana yurda yapılan bu yolculukta Zümrüd-ü Anka Müzikali sayesinde geçmişin ayak izlerini bir nebze olsun takip edebilmekteyiz. Endirekt bir iletişim yöntemi olan gösteri sanatları koreografimiz; tüm dünyaya hem tarihimizi hem de zengin kültürel yapımızı anlatmaya Balkanlar’dan başlayacaktır. Bu müzikal; Orta Asya’dan bugüne kültürel mirasımızda öne çıkan ve yerel kültürümüzün temsili örneklerini bir araya getirerek Türk Kültür Dünyasını, geleneksel Türk Müziğimizin zenginliği içinde bizi anlatmaktadır.

Kısa ve uzun vadeli amaçlarımız;

Tarihi geçmişimizi dünyaya doğru yansıtmak,

Türkiye’nin barındırdığı tarihi eserlerin önemini dünyaya duyurarak tarihi

mirasımızı anlatmak,

Tarihi yapılarımızı betimleyerek bölgedeki turizm potansiyelini artırmak,

Gençlere tarihimizi görsel sanatlar ile hatırlatmak,

Kültürümüzü; müzik, kostüm, dans ve görsel kayıtlarlar ile tanıtmak,

Medeniyetler beşiği olan ülkemizin geçmişini tüm dünyada vurgulamak,

Anadolu’nun geçmiş medeniyetlere ev sahipliği yaptığı tarihe yönelik hatırlatmalar yapmak ve kadim Anadolu zenginliklerini tanıtmaktır.

Tarihi mirasa ve kültüre sahip çıkmak milli bir görevdir. Anadolu’nun barındırdığı medeniyetleri, tarihimizi ve büyük ülke olmamızın temellerinin atıldığı dönemleri, ulaşabildiğimiz her platformda anlatmayı amaçlamaktayız. Eserde İranlı şair Feridüddin Attar’ın, 1187’de yazmış olduğu Mantıku't-tayr yani “Kuşların Dili” eserinden esinlenilmiştir. Zümrüd-ü Anka, gerçek anlamda var olmak için yok olmayı göze alabilecek kadar, korkulardan, bağlardan ve zaaflardan arınmanın, aydınlanmanın, kendine yapılan yolculuğun sembolüdür. Bu sembol ve izler, Zümrüd-ü Anka Müzikali’nde Orta Asya’dan günümüze kadar bize bırakılan kültürel mirastan öne çıkan, tarihimizin edebiyatımızın, yerel kültürümüzün temsili örnekleri bir araya getirilerek Türk Kültür Dünyasının ve geleneksel Türk Müziğimizin zenginliği içinde bizi anlatan müzikal bir yolculuktur. Saraylardaki şarkılardan, köylerdeki türkülerden, tekkelerdeki ilahilerden, büyüklerimizin dilindeki ninnilerden, her yöreye has folklorik danslardan, ritüellerden oluşan Geleneksel Türk Müziğimizin edebiyatla, tarihle, sanatın tüm dallarıyla ve gelişen teknolojiyle büyük bir buluşması niteliğinde olan Zümrüd-ü Anka Müzikali seyircileri anlamlı bir yolculuğa çıkaracaktır.

Bu sembolü, geçmişte, Orta Asya’dan Ortadoğu’ya, Balkanlar’dan Kafkaslara kadar

geçtiğimiz her bölgede, her coğrafyada bulmak mümkün. Göktürk Kağanlığı’nın Devlet Başkanı Kül Tigin’de, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ta, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’de, Fatih Sultan Mehmet Handa, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre ve Çanakkale Kahramanlarında, Sakarya Zaferinde ve Mustafa Kemal Atatürk’te bulmak mümkündür. Geçmişten günümüze bilge ve yol gösteren nice Simurglarımız var ve var olmaya devam edecektir. Bu projenin Balkanlardaki seyri, ayrıca kök ve izlerimizin bulunduğu coğrafyalarda

bulunan kültür değerlerimizi korumak, yaşatmak, sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak, bu değerlerle bağlarımızı kuvvetlendirmek gibi değerlerimiz yönünde atılmış anlamlı bir adım olacaktır. Bu sebeple, “Zümrüd-ü Anka” müzikali gösterisinde, bulduğumuz iz ve alametlerimizi, müzik, dans ve görsel efektlerle destekleyerek, destansı kültürel bir şölen havasında sunmaya çalıştık.

Eserde her izleyici kitlesi dini, etnik, sosyal sınıf gibi herhangi bir ayrım hissetmeden

kendinden bir parça iz bulacaktır.

HİKÂYENİN ÖZETİ:

Kuşlar ülkesinin bütün kuşları, Kaf Dağı ardındaki padişahları Simurg’u bulmak için yola çıkarlar. Fakat yolculuk uzun ve çetindir. İsteği ve sebatı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar, birer birer bu yoldan geri dönerler. Kaf Dağı’na varmaya çalışanların önünde, hepsi birbirinden çetin yedi vadi uzanmaktadır.

Yedi vadi, yedi bölge... İstek, aşk, marifet, istiğna, tevhit, hayret ve yokluk vadileri.

Yedi vadiyi aşabilen otuz kuşu ise, Simurg yerine, bir sürpriz beklemektedir.

NOT: Görsel verilere Expo 2016’daki Zümrüd-ü Anka Müzikali linkinden ulaşabilirsiniz.


Mustafa Babür Hızlan Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

1/1/2020 1/1/2020
1/6/2020 1/6/2020
4/13/2020 4/13/2020
5/1/2020 5/1/2020
5/30/2020 5/30/2020
6/11/2020 6/11/2020
6/22/2020 6/22/2020
8/5/2020 8/5/2020
8/15/2020 8/15/2020
10/29/2020 10/29/2020
11/1/2020 11/1/2020
11/18/2020 11/18/2020
12/25/2020 12/25/2020
12/26/2020 12/26/2020