Bedelli Askerlik Uygulamasi Hakkinda Duyuru

Zagreb Büyükelçiliği 14.08.2018

03 Ağustos 2018 tarihli, 30498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değisiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na eklenen Geçici 55’inci maddede yapılan düzenleme kapsamında uygulanacak bedelli askerlik hizmetine iliskin önemli hususlar asağıdadır.

Bedelli askerlik uygulamasından;

a. 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi istekli yükümlülerden;

(1) 01 Ocak 1994 tarihinden (dahil) önce doğanlar (1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 81’inci maddesi gereği; Askerlik çağına girdikten sonra yas düzeltmesi yaptıranların askerlik islemleri, düzeltme yaptırmadan önceki yaslarına göre yürütülür. Ancak resmi hastane doğum kayıtları dayanak gösterilerek mahkeme kararı ile askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş düzeltmelerinden bedelli askerlik yas sartlarını sağlayanların basvuruları kabul edilecektir.)

(2) Henüz fiili askerlik hizmetine baslamamıs olanlar (Askerlik hizmetini yapmakta olanlar veya yapmakta iken firar edenler, hava değisimi/izin asımında vs. bulunanlar bedelli askerlik hizmetinden faydalanamayacaklardır.)

(3) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 03 Kasım 2018 (dahil) tarihine kadar askerlik subeleri/yurt dısı temsilciliklerine yazılı olarak veya e-devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) basvuranlar (Bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerden daha önce askere sevk evrakını almıs ancak sevk edildiği kıtalarına katılmamıs olanlar ile “Askerliğe Elverisli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” raporu alanlar ve “Bakaya” durumunda bulunanlar bizzat askerlik subesine veya yurt dısı temsilciliklerine basvurmaları gerekmektedir.)

b. Basvuruları onaylanan yükümlülerden 15.000 Türk lirası veya karsılığı kadar yabancı ülke parasını pesin olarak ilgili banka hesabına ödeyerek, 3 (üç) adet dekont aslını askerlik subelerine/dıs temsilciliklere teslim edenler,

c. Daha önceden herhangi bir nedenle bedelli veya dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmıs olan yükümlülerden gerekli sartları tasıyıp istekli olanlar,

ç. Basvuruları uygun görülen yükümlülerden Milli Savunma Bakanlığınca planlanan celp dönemlerinde 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar ve terhis edilenler faydalanabileceklerdir.

3. Ayrıca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverisli olmadıklarına dair raporlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar istekleri hâlinde yas ve temel askerlik eğitimi sartı aranmaksızın 15.000 Türk lirasını ilgili banka hesabına ödemeleri halinde istifade edebileceklerdir.

4. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminde bulunanlar bu süre zarfında çalıstıkları isyeri, kurum ve kuruluslar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacaklardır.

5. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında yukarıda belirtilen yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeyenler Millî Savunma Bakanlığınca kapsam dısına çıkarılabilecektir.

6. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi en yakın askerlik subesi baskanlığından veya www.asal.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.


Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur


Mustafa Babür Hızlan Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

1/1/2020 1/1/2020
1/6/2020 1/6/2020
4/13/2020 4/13/2020
5/1/2020 5/1/2020
5/30/2020 5/30/2020
6/11/2020 6/11/2020
6/22/2020 6/22/2020
8/5/2020 8/5/2020
8/15/2020 8/15/2020
10/29/2020 10/29/2020
11/1/2020 11/1/2020
11/18/2020 11/18/2020
12/25/2020 12/25/2020
12/26/2020 12/26/2020