2000 Yılı Doğumlu Yükümlülerin Yoklama Işlemlerine Ait Tebliğ Yerine Geçecek Duyuru

Zagreb Büyükelçiliği 24.10.2019

1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince, 2000 yılı doğumlu yükümlülerin yoklama işlemlerine ait tebliğ yerine geçecek duyuru ilişikte sunulmuştur.

Related Documents

2019 yılı güncel yoklama duyurusu.pdf

Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

1/1/2020 1/1/2020
1/6/2020 1/6/2020
4/13/2020 4/13/2020
5/1/2020 5/1/2020
5/30/2020 5/30/2020
6/11/2020 6/11/2020
6/22/2020 6/22/2020
8/5/2020 8/5/2020
8/15/2020 8/15/2020
10/29/2020 10/29/2020
11/1/2020 11/1/2020
11/18/2020 11/18/2020
12/25/2020 12/25/2020
12/26/2020 12/26/2020