Sınır Geçişleri

Zagreb Büyükelçiliği 14.05.2020

1. Koronavirüs salgını nedeniyle, Ulusal Sivil Savunma Birimi tarafından Hırvatistan'a giriş çıkışlara ilişkin zamanında yapılan ve 18 Mayıs'a kadar geçerli düzenlemelerde bazı değişikliklere gidilmiştir.

2. Bu çerçevede, AB üye ülkeleri, Schengen Bölgesi ülkeleri ve Schengen Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin (Schengen Associated States) vatandaşları ile aile fertleri, aynı zamanda 25 Kasım 2003 tarihli 2003/109/EC sayılı Konsey Direktifi kapsamında uzun süreli ikamete sahip üçüncü ülke vatandaşları, diğer AB direktifleri veya ulusal hukuktan kalış hakkı elde eden kişiler veya uzun dönemli ulusal vizeye sahip kişilerin ikametlerinin bulunduğu ülkeye dönebileceklerdir.

3. İş nedeniyle veya diğer ekonomik çıkarlar bulunduğunda, yukarıda belirtilen kişiler Halk Sağlığı Merkezi'nin talimatlarına ve tedbirlerine uymak kaydıyla Hırvatistan'a giriş yapabileceklerdir.

4. Aşağıdaki kişiler ise, Halk Sağlığı Merkezi'nin talimatları ve tedbirlerine uymak kaydıyla, Kararın dışında tutulacak ve serbest sınır geçişi yapabileceklerdir:

-Sağlık çalışanları, sağlık araştırmacıları ve yardımcıları, yaşlı bakım uzmanları ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan kişiler,

-Sınır ötesi çalışanlar,

-Mal taşıyanlar ve gerekli hallerdeki ulaştırma personeli,

-Diplomatlar, görevdeki polis memurları, sivil savunma servisleri ve ekipleri, görevdeki uluslararası örgüt personeli ve uluslararası askeri personel,

-Transit yolcular,

-Acil şahsi nedenlerle seyahat edenler.

5. Seyahatten önce, Hırvatistan’a girişe izin verilip verilmeyeceği hususunda İçişleri Bakanlığı'na e-posta gönderilerek (uzg.covid@mup.hr
) teyit alınması tavsiye olunmaktadır.

6. Hırvatistan’a giriş yapan Hırvatistan vatandaşlarının ve yabancıların 14 gün boyunca uyması gereken hususlarla ilgili olarak Halk Sağlığı Merkezi'nin yayımladığı tavsiye ve talimatlara ise aşağıdaki linkten ulaşılması mümkündür:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Recommendations-and-Instructions_EN-1.pdfAtatürk

Mustafa Babür Hızlan Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

1/1/2020 1/1/2020
1/6/2020 1/6/2020
4/13/2020 4/13/2020
5/1/2020 5/1/2020
5/30/2020 5/30/2020
6/11/2020 6/11/2020
6/22/2020 6/22/2020
8/5/2020 8/5/2020
8/15/2020 8/15/2020
10/29/2020 10/29/2020
11/1/2020 11/1/2020
11/18/2020 11/18/2020
12/25/2020 12/25/2020
12/26/2020 12/26/2020