Türkiye Cumhuriyeti

Zagreb Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

1111 Sayılı Askerlik Kanununda Yapılan Değişiklik , 15.02.2011

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

 

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin, yeniden dövizle askerlikten yararlanmalarını düzenleyen 1 Şubat 2011 tarihli ve 6108 Sayılı Kanun, 1111 Sayılı Askerlik Kanununa „Geçici 43’üncü Madde“ olarak dercedilmiş ve 8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Anılan kanun değişikliğinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın işlemlerinin Ek-1’de yer alan „Geçici 43. Madde“, Ek-2’de yer alan „Uygulamaya Yönelik Özel Talimat“, Ek-3’te yer alan „Özel Talimat Lahika 2“  ve Ek-4’te yer alan „Tebliğ Belgelerine İlişkin Talimat“ uyarınca yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

Kanun değişikliği ile bilgilere, www.asal.msb.gov.tr/esasicerik_dosyalar/gecici_madde/ozel_talimat.htm

internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG -
www.avg.com
Version: 9.0.872 / Virus Database: 271.1.1/3442 - Release Date: 02/14/11 20:34:00