Türkiye Cumhuriyeti

Zagreb Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kuruluna Yurtdışından Seçilecek Üyelere İlişkin İlan , 09.03.2011

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kuruluna
                       Yurtdışından Seçilecek Üyelere İlişkin İlan

24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı “ Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun “ ve 24/12/2010 tarih ve 27795 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik “ hükümleri kapsamında kurulan Yurtdışı Danışma Kurulu’na yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkanlardan ekte belirtilen ülke ve bölge kontenjanlarına göre üye seçilecektir.
Başvuru şartları
      1)Başvuru yapacağı ülkede, Türk vatandaşlarının yararlanacağı  sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal uyum, eğitim ve benzeri çalışmalarda görev almış olmak.
      2)Başvuru yapacağı ülkede, eğitim ve Turizm amaçlı geçirilen süreler hariç, en az beş yıldır yasal olarak ikamet ediyor olmak.
 3) İşsizlik sigortası veya sosyal yardımdan faydalanmıyor olmak.
 4) Başvuru yapacağı ülkenin resmi dilini, birden fazla resmi dili olan ülkeler için en az birini, iyi derecede bilmek.
 5) Devletin şahsiyetine karşı ve yüz kızartıcı suç işlememiş ve taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezası almamış olmak.
 6) Kurul üyeliğinin gerektirdiği eğitim, temsil kabiliyeti, ilgi ve sorumluluğa sahip olmak.
 7) En az lise mezunu olmak,
 8) 25 yaşında veya daha büyük olmak.
 9) Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
Başvuruda istenen belgeler
      1)  Kimlik belgesi fotokopisi.
      2)  Özgeçmiş.
      3) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı ve sureti.
      4) Son beş yıl içersinde başvuru yaptığı ülkede ikamet ettiğine dair belge.
      5) Başvuru yaptığı ülkenin resmi dilini iyi derecede bildiğine dair diploma, sertifika ve benzeri belgelerden biri.
      6) Başvuru yaptığı ülkede, Türk vatandaşlarının yararlanacağı sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal uyum, eğitim ve benzeri çalışmalarda yapmış olduğu görevleri belirten yazılı beyan.
      7) (2) adet vesikalık fotoğraf.
Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu üyelerinin görevleri
      1) Kurul toplantılarına, Kurul gündemine ilişkin ön hazırlık yapmış olarak katılmak.
 2) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını tesbit etmek ve çözümüne yönelik projeler üretmek.
 3) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ve yabancı ülke vatandaşlarıyla, Kurul üyeliğinin gerektirdiği saygınlığa uygun bir şekilde iletişim kurmak.
 4) Yurtdışında, ülkemiz ve vatandaşlarımızla ilgili olumlu imajın arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, çalışma ve tekliflerde bulunmak.
 5) Kurul Başkanının yazılı onayı ile Kurulun görev alanına giren yurtiçi ve yurtdışındaki toplantı, çalıştay, konferans ve benzeri etkinliklere Kurul adına katılmak ve görevlerinin sonunda hazırlayacakları değerlendirme ve sonuç raporlarını Kurul Başkanına sunmak.
 6) Kurul toplantılarında alınan kararların etkin bir şekilde uygulanmasını takip etmek.
Başvuru şekli : Başvurular, 25.03.2011 tarihine kadar yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine (Büyükelçilik veya Başkonsolosluk) veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılabilir.
Adres : Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ( Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 145    06520 Balgat / Ankara – TÜRKİYE
Telefon :  +90 – 312 – 218 40 00 – 40 56
e-Posta :  info@ytb.gov.tr

Sıra No   Ülke/Bölge Adı   Üye Sayısı
1    Almanya    10 Üye
2    Amerika Birleşik Devletleri   4 Üye
3    Fransa      4 Üye
4    Birleşik Krallık ( İngiltere )   3 Üye
5    Avustralya     3 Üye
6    Hollanda     3 Üye
7    Rusya Federasyonu ve Orta Asya  3 Üye
8    Avusturya     3 Üye
9    Belçika                2 Üye
10    Danimarka     2 Üye
11    Finlandiya     2 Üye
12    İsveç      2 Üye
13    İsviçre      2 Üye
14    İtalya      2 Üye
15    Kanada                 2 Üye
16    KKTC      2 Üye
17    Norveç      2 Üye
18    Balkanlar     2 Üye
19    Orta Doğu ve Afrika    2 Üye
    Toplam (19) ülke/bölge           (55)Üye