Türkiye Cumhuriyeti

Zagreb Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Gambiya'ya Yönelik Vize Rejimimiz , 23.08.2011

Gambiya’nın Vatandaşlarımıza Uyguladığı Yeni Vize Rejimi

 

Ülkemizle Gambiya arasında Londra’da 16 Haziran 1966 tarihinde mektup teatisi yoluyla akdedilen Vize Muafiyeti Anlaşmasının Gambiya makamlarınca ahiren uygulanmadığı tespit edilmiştir (anılan Anlaşmanın hükümleri çerçevesinde, her iki ülkenin resmi pasaport hamilleriyle umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarının 3 aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaf oldukları malumlarıdır). 

 

Bu çerçevede, Gambiya’nın vatandaşlarımıza uyguladığı yeni vize rejimi uyarınca, umuma mahsus, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımız bu ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeye tabidirler.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Zagreb Büyükelçiliği