Türkiye Cumhuriyeti

Zagreb Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki 5510 Sayılı Kanun Ve Adrese Kayıt Sistemi , 12.03.2012

T.C. ZAGREB BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

                                                                                                          12.03.2012

 

DUYURU

 

 

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun” çerçevesindeki yeni düzenlemeyle Türkiye’de yaşayan herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alındığı,  ancak Türkiye’de ikamet etmeyenlerin kapsam dışında olduğu malumlarıdır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) ikamet adresi Türkiye olarak görülen herkese mektup gönderilmek suretiyle sigortadan nasıl yararlanacağı hakkında bilgi verildiği, yurtdışında yasayan ancak ikamet adresi Türkiye olarak gözüken vatandaşlarımıza da bu mektubun gönderildiği, sigortadan yararlanmak isteyenlerin mektubu aldıktan sonra bir ay içinde gelir testine başvurmalarının istendiği öğrenilmiştir.

 

Bu süre zarfında vatandaşlarımızın, adres güncellemelerini, belirtildiği gibi, doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ya da nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüklerine posta veya elektronik postayla (sayısal imza) (www.nvi.gov.tr) bildirimde bulunmak suretiyle yapmaları saygıyla duyurulur.