Türkiye Cumhuriyeti

Zagreb Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Gazze Yardım Kampanyası , 25.07.2014

Başbakanlık tarafından Filisin'e yönelik başlatılan
yardım kampanyasına ilişkin 2014/12 sayılı Başbakanlık genelgesinin metni
ekte sunulmuştur:

İlgili Dosyalar :

- 2014-12 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ.pdf