Türkiye Cumhuriyeti

Zagreb Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yeni Tip Sürücü Belgeleri , 21.01.2016

     İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, ülkemizin kabul ettiği Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile bu Konvansiyonu tamamlayıcı Avrupa Anlaşması hükümleri kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı bildirilmiş olup söz konusu değişiklikle; Sürücü belgesi alacaklarda aranacak yaş, deneyim ve hükümlülük şartlarının yeniden belirlendiği ve yeni tip Sürücü belgelerinin 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren düzenlenmekte olduğu belirtilmektedir.  

     Yönetmelikte yapılan değişiklikte ayrıca, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eski tip Sürücü belgesi düzenlenmesine son verildiği, mevcut eski tip Sürücü belgelerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar yeni tip Sürücü belgesi ile değiştirilmesi gerektiği, bu tarihten sonra mevcut eski tip Sürücü belgelerinin geçersiz sayılacağı bildirilmekte, yabancı sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi taleplerinin ise, Sürücü belgelerinin yurt dışı adresine gönderilmesi mümkün olmadığından doğrudan trafik tescil birimlerine yapılması gerektiği ve  bundan böyle dış temsilciliklerimizce kayıp ve yıpranma nedeniyle sürücü belgesi yenileme başvurularının da alınamayacağı bildirilmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyrulur.