Yeni Tip Sürücü Belgeleri

Zagreb Büyükelçiliği 21.01.2016

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, ülkemizin kabul ettiği Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile bu Konvansiyonu tamamlayıcı Avrupa Anlaşması hükümleri kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı bildirilmiş olup söz konusu değişiklikle; Sürücü belgesi alacaklarda aranacak yaş, deneyim ve hükümlülük şartlarının yeniden belirlendiği ve yeni tip Sürücü belgelerinin 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren düzenlenmekte olduğu belirtilmektedir.

Yönetmelikte yapılan değişiklikte ayrıca, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eski tip Sürücü belgesi düzenlenmesine son verildiği, mevcut eski tip Sürücü belgelerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar yeni tip Sürücü belgesi ile değiştirilmesi gerektiği, bu tarihten sonra mevcut eski tip Sürücü belgelerinin geçersiz sayılacağı bildirilmekte, yabancı sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi taleplerinin ise, Sürücü belgelerinin yurt dışı adresine gönderilmesi mümkün olmadığından doğrudan trafik tescil birimlerine yapılması gerektiği vebundan böyle dış temsilciliklerimizce kayıp ve yıpranma nedeniyle sürücü belgesi yenileme başvurularının da alınamayacağı bildirilmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyrulur.


Mustafa Babür Hızlan Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

1/1/2020 1/1/2020
1/6/2020 1/6/2020
4/13/2020 4/13/2020
5/1/2020 5/1/2020
5/30/2020 5/30/2020
6/11/2020 6/11/2020
6/22/2020 6/22/2020
8/5/2020 8/5/2020
8/15/2020 8/15/2020
10/29/2020 10/29/2020
11/1/2020 11/1/2020
11/18/2020 11/18/2020
12/25/2020 12/25/2020
12/26/2020 12/26/2020