Türkiye Cumhuriyeti

Zagreb Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Değişiklik , 12.10.2012

22.09.2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3735 sayılı Bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarı ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar.     http://www.resmigazete.gov.tr/2012/09/20120922.htm