Türkiye Cumhuriyeti

Zagreb Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türkiye: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği , 24.05.2013

2015-2016 dönemi BMGK adaylık kampanyamız kapsamında yararlanılmak üzere hazırlanan web sayfasına  www.turkey4unsc.org adresinden ulaşılması mümkündür.

Saygıyla duyulurur.