Türkiye Cumhuriyeti

Zagreb Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dövizle Askerlik Kanunu'nda Değişiklik , 01.02.2016

Dövizle askerlik ücretinin, yasadaki şartları haiz yurtdışındaki tüm vatandaşlarımız için 1000 Euro veya karşılığı konvertibl döviz olarak değiştirildiği 6661 sayılı Kanun, 26 Ocak 2016 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmış ve 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.